Medycyna jest dziedziną szczególną, wymagającą przede wszystkim dla lekarza. Wymaga nieustannej edukacji i doskonalenia umiejętności praktycznych. Każdego dnia powstają nowe możliwości diagnostyczne i lecznicze w zakresie wszystkich jednostek chorobowych. To sprawia, że tylko ustawicznie szkolący się lekarz jest w stanie leczyć skutecznie i bezpiecznie.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu opracowaliśmy dla Państwa program szkolenia kładąc nacisk na wartości merytoryczne z czysto praktycznym ich wykorzystaniem. Szkolenie jest użyteczne dla lekarzy wszystkich specjalności korzystających w swojej praktyce z urządzeń laserowych.

Do opracowania programu szkolenia wykorzystano najnowszą wiedzę uaktualnianą na bieżąco o nowe wytyczne i procedury zabiegowe. Tematyczny układ szkolenia pozwala na zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia określonego problemu oraz usystematyzowanie już posiadanej.

Już wkrótce nowa strona Centrum Szkoleń z Laseroterapii w Praktyce.