Medycyna jest dziedziną szczególną, wymagającą przede wszystkim dla lekarza.

Wymaga nieustannej edukacji i doskonalenia umiejętności praktycznych. Każdego dnia powstają nowe możliwości diagnostyczne i lecznicze w zakresie wszystkich jednostek chorobowych. To sprawia, że tylko ustawicznie szkolący się lekarz jest w stanie leczyć skutecznie i bezpiecznie.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu opracowaliśmy dla Państwa program szkolenia kładąc nacisk na wartości merytoryczne z czysto praktycznym ich wykorzystaniem.

Szkolenie jest użyteczne dla lekarzy wszystkich specjalności korzystających w swojej praktyce z urządzeń laserowych.

Do opracowania programu szkolenia wykorzystano najnowszą wiedzę uaktualnianą na bieżąco o nowe wytyczne i procedury zabiegowe.

Tematyczny układ szkolenia pozwala na zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia określonego problemu oraz usystematyzowanie już posiadanej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę: Laseroterapia w praktyce

http://laseroterapiawpraktyce.pl