DERMATOLOGIA DZIECIĘCA

Dermatologia pediatryczna jest fascynującą dziedziną medycyny. Małe dzieci nie potrafią opowiedzieć przebiegu swojej choroby. Niektórzy uważają, że praca dermatologa dziecięcego  przypomina w dużym stopniu pracę lekarza weterynarii! Praktykujący dermatolog dziecięcy musi przede wszystkim w bezwzględny sposób wykorzystywać swoje zdolności obserwacyjne w celu dokonania właściwej oceny problemu. Dermatolog dziecięcy zamiast wypytywać roczne dziecko, czy wysypka, która u niego wystąpiła swędzi i czy w związku z tym dziecko się drapie, powinien raczej zaobserwować w trakcie wizyty występowanie u dziecka odruchu drapania lub stwierdzić obecność przeczosów, co ułatwi mu wyciągniecie właściwych wniosków. Poszukiwanie w taki sposób wskazówek diagnostycznych doskonali zdolności obserwacyjne lekarza.

Informacje +48 668 793 039