DERMATOCHIRURGIA

Usuwanie zmian skórnych to często nie opcja a konieczność. Szczególnie dotyczy to zmian wątpliwych oraz pewnych w ocenie wideodermatoskopowej. Konieczność usuwania zmian w różnych lokalizacjach, również na twarzy wymaga od lekarza precyzji i wysokich umiejętności. Jeśli zmiana jest zlokalizowana głębiej pod skórą potrzebny jest również odpowiedni sprzęt i warunki sali zabiegowej oraz oczywiście użycie jedynie wysterylizowanych narzędzi.

Zabiegi nie są bolesne. Po podaniu znieczulenia nasiękowego w postaci zastrzyku pod zmianę dalsza część zabiegu nie jest już nieprzyjemna. Po zabiegu w obrębie wyciętej zmiany skórnej należy zamknąć ranę stosując szwy rozpuszczalne lub nierozpuszczalne o odpowiedniej grubości. Istnieje możliwość zastosowania kleju skórnego w celu wyeliminowania szwów klasycznych. Usunięta zmiana jest kierowana na badanie histopatologiczne, co umożliwia potwierdzenie rozpoznania (rozpoznanie histopatologiczne). Po zabiegu gojenie trwa około 2 tygodnie a szwy zdejmuje się w zależności od lokalizacji po 7 do 14 dniach.

Informacje +48 668 793 039