DERMATOLOGIA KLINICZNA

Skóra jest nie tylko największym organem naszego organizmu, ale również najcięższym: powierzchnia skóry wynosi 1,5-2 m2, a jej waga odpowiada 1/7 do 1/6 masy ciała. Skóra jest prawdziwym „teatrem życia” w którym (w przeciwieństwie do innych organów) można bezpośrednio obserwować, oceniać i stosować kluczowe zasady biologii i patologii w miejscu działania, a czynniki środowiskowe i osobnicze  wpływające na skórę nie stanowią tajemnicy dla osoby, która wie, jak je interpretować. Dokładne badanie skóry dostarcza wielu nieocenionych informacji na temat pacjenta, takich jak współistniejące choroby wewnętrzne, zwyczaje społeczne, kulturowe, żywieniowe, zaburzenia psychologiczne, wykonywany zawód. Wszystkie te dane są bardzo użyteczne w odniesieniu do podjęcia właściwych kroków diagnostyczno-terapeutycznych.

Informacje +48 668 793 039