WĄSKIE USTA – POWIĘKSZANIE UST

 

Jednym z zabiegów, o których wykonanie pacjenci proszą najczęściej, jest powiększanie ust. Istnieje też spora grupa osób kwalifikujących się do przeprowadzenia tego zabiegu. Są to pacjenci ze zmianami zanikowymi tkanek warg spowodowanymi wiekiem, z pionowymi zmarszczkami w obrębie warg rozchodzącymi się promieniście od granicy czerwieni wargowej (zmarszczki palaczy) oraz osoby które chcą przeprowadzić zabiegi korekcji i powiększenia  wyłącznie ze względów kosmetycznych.

Usta wyróżniają się w stosunku do innych części twarzy tym, że stanowią jej centralną część, a dotyczące ich kształtu i wielkości doznania pacjentów są bardzo silne. Wskazane jest, aby przed rozpoczęciem zabiegu w tym obszarze omówić możliwe do uzyskania efekty kosmetyczne.

Warto mieć ze sobą zdjęcia np. z kolorowych czasopism, demonstrujące kształt i wielkość ust, które odpowiadałyby oczekiwaniom. Względnym przeciwskazaniem do wykonania zabiegu powiększania ust jest nawracająca opryszczka wargowa. Pacjenci, u których występuje ta dolegliwość, wymagają postepowania profilaktycznego, polegającego na doustnym podawaniu leków przeciwwirusowych.

Do głównych celów zabiegu powiększania ust należą:

  • podkreślanie granicy czerwieni wargowej,
  • uniesienie spojeń ust,
  • zwiększenie objętości ust,
  • korekcja pionowych zmarszczek w obrębie warg.

Wszystkie te elementy są powiązane ze sobą, a dokonanie korekcji jednego z nich wywiera wpływ na pozostałe. Zrozumienie anatomii warg oraz estetyki i proporcji w dolnej części twarzy odgrywa zasadnicze znaczenie dla uzyskania optymalnego efektu zabiegu powiększania ust.

Warga nie powinna być postrzegana jako homogenna struktura liniowa. Posiada ona zróżnicowane kontury, objętość oraz punkty załamań.

Proporcje warg zmieniają się wraz z wiekiem. W młodości idealna proporcja wargi górnej do dolnej wynosi 0,6: 1. Istotne jest zatem nadanie dolnej wardze takiej formy, aby możliwe było przywrócenie tej występującej w młodości proporcji.

W trakcje wykonywania zabiegu powiększania warg należy zawsze pamiętać o dwóch rzeczach: warga powinna mieć punkty przejściowe i nie może ona wykazywać tendencji opadania.

Dyskomfort odczuwalny w trakcie wstrzykiwania wypełniacza zmniejsza zawarta w nim lidokaina (lignokaina).

Dolegliwości bólowe można dodatkowo łagodzić użyciem różnorodnych środków znieczulających miejscowo. W celu uzyskania całkowitej eliminacji bólu skuteczne jest stosowanie blokad nerwów w obrębie obszaru poddanego zabiegowi.

Te zabiegi w tym POMOGĄ
Informacje +48 668 793 039