Łódź, 01.12.2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia

ZAMAWIAJĄCY
MEDEVAC BARTOSZ PAWLIKOWSKI
UL. MIEDZIANA, NR 9, LOK. 19
90-038 ŁÓDŹ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Komputerowy Separator Komórkowy
TYTUŁ PROJEKTU: „INNOWACYJNA METODA LECZENIA MALFORMACJI NACZYNIOWYCH I BLIZN”

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rozpatrywania ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem był zakup komputerowego separatora komórkowego.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta:
CZM Biologia Sp. z o. o.