ZAMAWIAJĄCY
MEDEVAC BARTOSZ PAWLIKOWSKI
UL. MIEDZIANA, NR 9, LOK. 19
90-038 ŁÓDŹ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Laser pikosekundowy
TYTUŁ PROJEKTU: „INNOWACYJNA METODA LECZENIA MALFORMACJI NACZYNIOWYCH I BLIZN”

Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rozpatrywania ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem był zakup lasera pikosekundowego

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta:
ITP Spółka Akcyjna